ΠΟΛΙΤΙΚΗ

papath(Χαιρετισμός του Σάκη Παπαθανασίου εκ μέρους του Δικτύου Αριστερών Δημοκρατών στην εκδήλωση με θέμα "ενιαίο κόμμα στον προοδευτικό χώρο" που οργανώθηκε από την κίνηση  "Σύγχρονοι Δημοκράτες")

Το Δίκτυο Αριστερών Δημοκρατών συγκροτήθηκε από ανθρώπους που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της ανανεωτικής και μεταρρυθμιστικής Αριστεράς, οι οποίοι και σήμερα αυτοπροσδιορίζονται με πολιτική αυτονομία σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα του μεσαίου χώρου ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ).

Στόχοι του Δικτύου είναι να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του:

Πρώτον στη διαμόρφωση και προώθηση ενός προγράμματος εξόδου από την κρίση σε προοδευτική κατεύθυνση, με δεδομένους βεβαίως τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τις δεσμεύσεις της χώρας και σε συνάρτηση με τους εξελισσόμενους συσχετισμούς στη Ε.Ε.

Δεύτερον στη δημιουργία της ευρύτερης δυνατής προοδευτικής συμμαχίας με τη συμμετοχή δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της μεταρρυθμιστικής - δημοκρατικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας και του δημοκρατικού κέντρου.

Η ανάγκη ενός νέου πολιτικού σχεδίου δημοκρατικού εκσυγχρονισμού της χώρας

Στόχος της χώρας πρέπει να είναι η είσοδος στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Οι αναγκαίες διεκδικήσεις αλλαγών στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στους πολιτικούς όρους των  σχέσεων μας με τους δανειστές, είναι αναγκαίο να συνδυαστούν με την προώθηση ενός εθνικού συνεκτικού προγράμματος δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και δίκαιων αλλαγών σε όλους τους τομείς που θα συνιστά ένα δημιουργικό σοκ καθολικού μετασχηματισμού.

Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει αλλαγές σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο πεδίο είναι αυτό των αυτονόητων αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό της χώρας που θα έπρεπε να υποστηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων από τον ΣΥΡΙΖΑ έως τη Ν.Δ. Αυτές οι αλλαγές μαζί με τα μεγάλα εθνικά θέματα μπορεί και πρέπει να είναι το πεδίο των μεγάλων εθνικών συναινέσεων.

Το δεύτερο πεδίο που έχει βαθύτερο πολιτικό προσδιορισμό και στο οποίο συγκρούονται οι προοδευτικές με τις συντηρητικές πολιτικές, αφορά τον χαρακτήρα της οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Μετά την εξάντληση των πολιτικών λογικών αφενός του τύπου " η ταχύτατη και ολοκληρωμένη υλοποίηση του μνημονίου θα μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση" και αφετέρου του τύπου "καταργούμε τα μνημόνια" είναι αναγκαία η προώθηση ενός νέου πολιτικού σχεδίου δημοκρατικού εκσυγχρονισμού της χώρας που θα προωθεί: 

  • την εφαρμογή της συμφωνίας με δικαιότερο κοινωνικό επιμερισμό και λήψη μέτρων κοινωνικής αντιστάθμισης και οικονομικής αντιρρόπησης
  • την προώθηση εφαρμόσιμων δημοκρατικών εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων, που θα αλλάξουν εκ βάθρων τη χώρα «κόβοντας δρόμο» και θα παράγουν εμπράκτως ισοδύναμα δημοσιονομικά αποτελέσματα,  θα βάλουν τη χώρα στις ράγες του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής της δομής και θα ενισχύσουν μια ανταγωνιστικότητα που στηρίζεται στη γνώση και την έξυπνη εξειδίκευση  και παράγει ποιοτικές θέσεις εργασίας
  • την υπέρβαση της στενοκομματικής αντίληψης για τις μεθόδους διακυβέρνησης με την προώθηση βαθιών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και την αξιοποίηση του καλύτερου δυναμικού που διαθέτει η ελληνική κοινωνία

papath2

Πυρήνας αυτού του προγράμματος αλλαγών πρέπει να είναι μια σύγχρονη προσέγγιση για το τι είναι προοδευτικό σήμερα που θα υπερβαίνει παραδοσιακές αντιλήψεις της Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, οι οποίες αποδείχθηκαν είτε ότι δεν προάγουν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη είτε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες διεθνοποιημένου καπιταλισμού και δομικής επίδρασης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι συντηρητικές πολιτικές μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από σύγχρονες προοδευτικές πολιτικές  που θα συνιστούν μια φυγή προς τα εμπρός και όχι μια αναβίωση πολιτικών του παρελθόντος.

Παλιότερα θεωρούνταν προοδευτική πολιτική η επέκταση του κράτους ενώ σήμερα είναι η πλήρης ανασυγκρότηση του και η αντιμετώπιση  των εκτεταμένων περιοχών μειωμένης παραγωγικότητας και ιδιοποίησης των δημόσιων πόρων.

Παλιότερα θεωρούνταν προοδευτική πολιτική η αναδιανομή αφού η αγορά πετύχαινε μόνη της την ανάπτυξη ενώ σήμερα είναι η δημιουργία παραγωγικών θέσεων εργασίας που να μπορούν να σταθούν σε ένα διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παλιότερα θεωρούνταν προοδευτική πολιτική η αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων ενώ σήμερα είναι αφενός η φορολογική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, ώστε να υπάρξει μια ορθολογική φορολόγηση που δεν θα δημιουργεί αντικίνητρα στην επιχειρηματικότητα και τους συνεπείς φορολογούμενους.

Παλιότερα θεωρούνταν προοδευτική πολιτική οι ευνοϊκές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης αλλά σήμερα  είναι η  ενσωμάτωση της διαγενεακής διάστασης στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα.

Το  νέο σχέδιο για τη χώρα δεν πρέπει να αδιαφορεί ή να θέτει σε δεύτερη μοίρα  τους υλικούς όρους ύπαρξης των εργαζόμενων τάξεων και της νεολαίας.  Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η εκλογική απίσχναση του ΠΑΣΟΚ προήλθε όχι μόνο λόγω του ότι ανέλαβε το βάρος των  περιοριστικών μέτρων αλλά και λόγω του ότι όλο το διάστημα των μνημονίων αυξήθηκαν όχι μόνο η φτώχεια αλλά και οι ανισότητες.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να προωθείται σε συνάρτηση με τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών προοδευτικών δυνάμεων για την αλλαγή της πολιτικής λιτότητας και τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, μέσω της προώθησης ενός σχεδίου  για την εμβάθυνση της ενοποίησης με όρους δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και συνανάπτυξης.

Οι πολιτικές δυνάμεις που θα υπηρετήσουν το σχέδιο δημοκρατικού εκσυγχρονισμού

Εμείς παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε με θετική διάθεση την κυβερνητική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε να επιτύχει για το καλό της χώρας και τη δικαίωση της άποψης ότι ακόμη και εντός της κρίσης είναι δυνατόν να υπάρξει εναλλακτική έναντι των συντηρητικών πολιτικών.

Εκτιμούμε όμως ότι έχει φανεί και στην πράξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του δεν μπορεί να σηκώσει την υπόθεση του δημοκρατικού εκσυγχρονισμού και να δημιουργήσει ένα ισχυρό ρεύμα προοδευτικής αλλαγής. Το πολιτικό σχέδιο που προτείνουμε δεν μπορεί να υπηρετηθεί από ένα μπλοκ δυνάμεων που συγκροτούν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, μια συμμαχία που συγκροτήθηκε στη βάση της τυπικής διάκρισης "μνημόνιο -αντιμνημόνιο" του παρελθόντος και η οποία δεν μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Είναι κοινός τόπος ότι η  χώρα παραμένει σε κρίση και μετά την κυβερνητική αλλαγή.  Η κοινωνία είναι κατακερματισμένη και η απογοήτευση για την πολιτική μεγεθύνεται. Μεγάλο μέρος των πολιτών διερωτάται εάν έχει νόημα η πολιτική ή εάν είναι δυνατή μια προοδευτική πολιτική εντός των μνημονίων. Αν σε αυτά δεν υπάρξουν πειστικές απαντήσεις οι πολίτες θα αποστασιοποιηθούν περισσότερο από την πολιτική. Αν επιπλέον η αντιπαράθεση λάβει ακραίες μορφές, δημιουργώντας νέο διχασμό, τότε θα εκλείψει κάθε προοπτική εξόδου από την κρίση.

Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές, ούτε βεβαίως η κατάσταση θα βελτιωθεί με την ενδεχόμενη επιστροφή της Ν.Δ στην κυβερνητική εξουσία, πολύ περισσότερο που δεν είναι μόνο ακραία νεοφιλελεύθερη αλλά συμφύεται με ακροδεξιές λογικές μέσω της διατήρησης σε περίοπτες θέσεις στελεχών με τέτοιες λογικές.

Η θέση που θέτει ως προτεραιότητα την αποδόμηση με κάθε μέσο του ΣΥΡΙΖΑ, η λογική "να ξεκουμπιστούν διότι καταστρέφουν τη χώρα" απλώς διευκολύνει τη Ν.Δ και δεν δημιουργεί ούτε στοχασμό ούτε πολιτικές προϋποθέσεις για σύγχρονες προοδευτικές λύσεις .

Αντίθετα αυτό που χρειάζεται είναι η ανανέωση του προτάγματος της προοδευτικής διακυβέρνησης μέσα από μια συνεργασία όλων των προοδευτικών μεταρρυθμιστικών και εκσυγχρονιστικών δυνάμεων.

Αυτή η προοδευτική συνεργασία, ως διαδικασία διαλόγου, ώσμωσης, συνθέσεων και κοινής δράσης, είναι αναγκαία και τώρα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης, την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος και την οικονομία, τη διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος κλπ αλλά και μετά, γιατί ο δρόμος εξόδου από την κρίση είναι μακρύς και δύσκολος και μόνον αυτή μπορεί να κερδίσει την ηγεμονία από τη συντηρητική παράταξη και να κάνει ικανές τις προοδευτικές δυνάμεις να αποτελέσουν τον εμβρυουλκό των εξελίξεων, δίνοντας μια προοδευτική απάντηση εντός της κρίσης.

Αυτή η πολιτική πρόταση απευθύνεται  προς τους πολίτες και προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα του μεσαίου χώρου, που μπορούν να την υλοποιήσουν σε μια διαδικασία ωρίμανσης της.

Αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να υπηρετηθεί ούτε από μια μικρή συσπείρωση δυνάμεων γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή της στήριξης του κυβερνητικού έργου. 

Αυτή η συνεργασία δεν θα έχει την ίδια δυναμική και ίσως δεν θα μπορεί να διαδραματίσει προωθητικό ρόλο εάν προκύψει ως συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και μετά από συρρίκνωση της εκλογικής επιρροής των δυνάμεων της Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας.

Αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι η πλατιά πολιτική συνάντηση των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων (κομμάτων, κινήσεων, συσπειρώσεων και προσώπων) με τη διατήρηση της αυτοτέλειας του καθένα και με τη διαμόρφωση ενός κοινού προγράμματος. Η αντιπαράθεση προοδευτικών και συντηρητικών δυνάμεων δεν μπορεί να εγκλειστεί σε ένα νέο δικομματισμό ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ. Μια τέτοια εξέλιξη, που δεν "αναγνωρίζει' το ρόλο των κομμάτων του μεσαίου χώρου, παρά το ότι φαίνεται ότι δίνει μεγαλύτερο χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα θα ευνοήσει την ανερχόμενη δύναμη δηλαδή τη ΝΔ, ενώ δεν πρόκειται να ωφελήσει τη χώρα. Ο πολωτικός δικομματισμός, αποκρύπτει τις συμπτώσεις και διογκώνει τις αντιθέσεις, καταστρέφει τόσο την προοδευτική συνεργασία, όσο και την ευρύτερη συναίνεση, στοιχείο απαραίτητο για την σύγκλιση του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας, σε κάποιους αναγκαίους εθνικούς στόχους για να βγούμε από την κρίση.

Στη βάση των προαναφερόμενων θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο οι δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου να απαλλαγούν από την εξάρτηση από το πολιτικό σχέδιο της Ν.Δ και ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκαταλείψει τη λογική της "εκλογικής κατάκτησης" του μεσαίου χώρου και να επιχειρήσει, μαζί με τη θεμιτή στόχευση της εκλογικής του ανάταξης, και  την προώθηση της  συμπαράταξης όλων των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη ΝΔ. 

Τα πράγματα δεν φαίνεται να κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι όμως δημιουργούνται προϋποθέσεις για να επανέλθει η Ν.Δ και μάλιστα περαιτέρω ενισχυμένη σβήνοντας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα την προοπτική προοδευτικών λύσεων. Η άποψη ότι μπορεί να υπάρξει "δεξιά παρένθεση" είναι ένα όνειρο απατηλό.

Εκτιμούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κριθεί οριστικά αφού ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πίεση για την αναδιαμόρφωση της  πολιτικής του υπό το βάρος των αναγκών που δημιουργεί η διακυβέρνηση αλλά και οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας βλέπουν την εκλογική απίσχναση που επέφερε η σύμπλευση με τη Ν.Δ παλιότερα στην κυβέρνηση αλλά και τώρα στην αντιπολίτευση.

Με αυτές τις θέσεις ως Δίκτυο Αριστερών Δημοκρατών, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και στις διαδικασίες του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας και του δημοκρατικού κέντρου και επιδιώκουμε να συμβάλλουμε - στο μέτρο των δυνατοτήτων μας - για τη δημιουργία μιας πλατιάς προοδευτικής συμμαχίας σε προγραμματική βάση. Στο πλαίσιο αυτό επιθυμούμε την ανάπτυξη σχέσεων με κόμματα και κινήσεις όπως η δική σας κίνηση, πολύ περισσότερο που με πολλούς από τους συμμετέχοντες σε αυτήν μας συνδέουν κοινές δράσεις του παρελθόντος με θετικό αποτέλεσμα, όπως η κοινή προσπάθεια το 2010 για την ανάδειξη της Ανεξάρτητης Αυτοδιοικητικής Κίνησης "Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη"  στη διοίκηση του Δήμου.

Ευχόμαστε επιτυχία στις προσπάθειες σας.

Άρθρα στην κατηγορία Πολιτική