( Θέση του 2ου συνεδρίου της ΔΗΜΑΡ , Δεκέμβριος 2013)
Η κρίση οδηγεί σημαντικό τμήμα  του πληθυσμού στην απώλεια της δυνατότητας να ζει  τουλάχιστον με το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας απεδείχθησαν ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί, καθώς δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τους στόχους για τους οποίους θεσπίστηκαν. Τα επιδόματα ανεργίας δεν καλύπτουν το σύνολο του άνεργου πληθυσμού, πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πάρα πολλοί δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα «δίκτυ ασφαλείας» ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και αυτό είναι η καθιέρωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αποτελεί στοχευμένη κοινωνική παροχή, που  χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια και συνδυάζεται με δράσεις κοινωνικής επανένταξης και παροχές, όπως π.χ. υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς κ.λπ. Μέσω του προγράμματος συμπληρώνεται το αρχικό εισόδημα των δικαιούχων, ώστε να μην υπολείπεται ενός καθορισμένου ορίου. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εφαρμόζεται ήδη σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στις υπόλοιπες τρεις. Η Ελλάδα, θα εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 σε δύο περιοχές της επικράτειας ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ΔΗΜΑΡ έχει δώσει από την πρώτη στιγμή έμφαση στην ανάγκη στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, που απειλούνται από συνθήκες ακραίας φτώχειας, μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Μέτρα πολιτικής:

  • Καθολική εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εντός του 2014, αμέσως μετά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του. Στόχος πρέπει να είναι η  εφαρμογή να περιλαμβάνει  εγγυημένο ποσό  360 ευρώ το μήνα για ένα άτομο που ζει μόνο, 972 ευρώ το μήνα για ζευγάρι με δύο παιδιά. Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους θα  προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στο εισόδημα αναφοράς που διαθέτουν και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που αντιστοιχεί στον τύπο νοικοκυριού όπου ανήκουν. Εκτιμάται ότι η γενικευμένη εφαρμογή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος όπως αυτό θα εξάλειφε σχεδόν ολοκληρωτικά την ακραία φτώχεια, έναντι ενός καθαρού κόστους πάνω από 1% του ΑΕΠ.
  • Κινητοποίηση και μέγιστος δυνατός συντονισμός μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των κοινωνικών υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος.
  • Αναζήτηση συμπράξεων και συνεργειών με φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.
  • Συσχέτιση της παροχής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με την συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο  την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των δικαιούχων στην απασχόληση και την κοινωνική επανένταξη.

Άρθρα στην κατηγορία Κοινωνικά