( Θέση του 2ου συνεδρίου της ΔΗΜΑΡ , Δεκέμβριος 2013)
Η φτωχοποίηση  πολλών οικογενειών επέφερε την κατακόρυφη αύξηση της παιδικής φτώχειας.
Οι συνέπειες της παιδικής φτώχειας είναι ιδιαίτερα καταστροφικές: υλική στέρηση, κακή διατροφή, μαθησιακές δυσκολίες, κακές σχολικές επιδόσεις, χαμηλές δεξιότητες, δυσμενείς προοπτικές απασχόλησης, σοβαρός κίνδυνος βλαβών στην  υγεία.

 Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα πρέπει να τεθεί πρωταρχικός στόχος όλων των αρμόδιων φορέων. Η δημόσια πολιτική οφείλει να προστατεύει τα παιδιά από τις ακραίες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, παρέχοντάς τους επαρκή και υγιεινή διατροφή στο σχολείο. Η σχολική σίτιση  δεν μπορεί να εξαλείψει την παιδική φτώχεια, τα ποσοστά της οποίας ολοένα επιδεινώνονται. Ωστόσο αποτελεί ουσιαστική και άμεση απάντηση σε μια από τις πλέον επικίνδυνες πτυχές της. Η εφαρμογή προγραμμάτων σχολικών γευμάτων συναντάται σε εθνικά διατροφικά προγράμματα ευρωπαϊκών χωρών. Τα προγράμματα αυτά είχαν πολλαπλά οφέλη μεταξύ άλλων στην υγεία των παιδιών, στην κοινωνική τους ένταξη και στη σχολική τους επίδοση. Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι η προστασία των πλέον φτωχών παιδιών από το πρόβλημα της έλλειψης τροφής αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις σημερινές συνθήκες. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διανομή γευμάτων σε μαθητές αρκετών πόλεων αποτελεί θετικό βήμα που πρέπει να επεκταθεί. Η σχολική σίτιση μπορεί να επιφέρει οφέλη πολλαπλάσια της –ούτως ή άλλως μικρής- δημοσιονομικής επιβάρυνσης ενώ η χρηματοδότησή της μπορεί να γίνει ποικιλοτρόπως. Πέραν των κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων που θα δοθούν για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η αναζήτηση δωρεών και χορηγιών από ιδιωτικούς φορείς, που θα επιτρέψει την αύξηση του προϋπολογισμού του σχετικού προγράμματος.
Μέτρα πολιτικής:

  • Σταδιακή επέκταση και στη συνέχεια γενικευμένη εφαρμογή των σχολικών γευμάτων.
  • Αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται προς τους δήμους για την εφαρμογή προγραμμάτων σχολικής σίτισης.
  • Αναζήτηση δωρεών και χορηγιών από ιδιωτικούς φορείς και ενθάρρυνση των συμπράξεων που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση τους.
  • Ενθάρρυνση των συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα αναλάβουν τη διανομή των σχολικών γευμάτων.

Άρθρα στην κατηγορία Κοινωνικά