diardhΓια μια ανοικτή και κοινωνικά προοδευτική πόλη, σημαντικό κέντρο των Βαλκανίων

Η Θεσσαλονίκη μετά το 2010 έκανε βήματα μπροστά.

Άφησε πίσω της το καθεστώς μισαλλοδοξίας και συντηρητισμού στην Αυτοδιοίκηση.

Ξαναβρήκε το νήμα της μεγάλης πολυεθνικής διαδρομής της, απέκτησε εξωστρέφεια, αναπτύχθηκε ως προορισμός τουρισμού και φιλίας, δημιούργησε χώρο για την έκφραση της διαφορετικότητας, διαμόρφωσε ευνοϊκότερα πεδία για την ανάπτυξη των δημοκρατικών ιδεών.

Η Θεσσαλονίκη δεν έγινε αυτό που θα μπορούσε να γίνει.

Η εσωτερική της ζωή αλλά και ο ρόλος της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων απέχει πολύ από το επίπεδο που της αξίζει.  Αυτό συμβαίνει όχι μόνο εξαιτίας των ανεπαρκειών των εκάστοτε κυβερνητικών πολιτικών αλλά και λόγω της δικής της αδυναμίας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συνεργασίας και κοινής δράσης όλων των δυνάμεων που μπορούν να συμβάλλουν στη μετεξέλιξη της σε δημιουργική και προοδευτική κατεύθυνση.

Σήμερα η πόλη βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις.

Οι  αλλαγές σε όλα τα επίπεδα είναι δυναμικές και ραγδαίες. Το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι διεθνοποιείται, η συμφωνία με την Π.Γ.Δ.Μ δημιουργεί νέα δεδομένα, η οικονομία αλλάζει λόγω της διεθνοποίησης και των καταλυτικών τεχνολογικών μετασχηματισμών, η κοινωνία αντιμετωπίζει κρίση απασχόλησης και εισοδημάτων ενώ παράλληλα ανακύπτουν ανθρωπιστικές προκλήσεις λόγω των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Οι μεγάλες διακυβεύσεις βρίσκονται μπροστά μας

Η γεωγραφική θέση και οι αντικειμενικές δυνατότητες της πόλης δεν προκαθορίζουν το μέλλον της. Προς τα πού θα πάει η Θεσσαλονίκη;

Θα γίνει κέντρο της φιλίας των λαών καλλιεργώντας τα φιλειρηνικά αισθήματα και την αλληλοκατανόηση του πολιτισμού και της ιστορίας ή θα λειτουργήσει ως προνομιακός χώρος των μισαλλόδοξων, των ρατσιστών και των εθνικιστών;

Θα γίνει πόλη εμβρυουλκός της κοινής ευρωπαϊκής πορείας και του κοινού μέλλοντος των Βαλκανίων ή θα λειτουργήσει ως κλειστή «εντός των τειχών» πόλη – προπύργιο των δυνάμεων της εθνικής απομόνωσης; 

Θα πρωταγωνιστήσει στην συνανάπτυξη με τους γείτονες με συμπληρωματικότητα, συνδυασμένες μεταφορές, επιχειρηματικές και επιστημονικές συνεργασίες ή θα συνεχίσει να χάνει  έδαφος υφιστάμενη μόνο τις αρνητικές συνέπειες της διεθνοποίησης; 

Θα συγχρονιστεί με τις οικονομικές προκλήσεις της νέας εποχής επιτυγχάνοντας παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, ένταξη στην ψηφιακή εποχή, ανάπτυξη καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων, διατήρηση του διανοητικού κεφαλαίου ή θα χάσει το τραίνο των οικονομικών μετασχηματισμών μεταπίπτοντας σε καθεστώς παραγωγικής υστέρησης;

Θα δημιουργήσει προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής με κατάλληλες τοπικές και περιφερειακές πολιτικές και δομές ή θα αναθέσει μόνο στη λειτουργία της αγοράς την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατοικίας, σίτισης και στέγασης που αντιμετωπίζουν κάτοικοι της;

Θα γίνει ένα παράδειγμα περιβαλλοντικής αειφορίας ή θα παραμείνει πόλη με χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, ρύπανση στο Θερμαϊκό και τις περιοχές κατοικίας, ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη;

Θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αστικού και περιαστικού πράσινου ή θα παραμείνει μια πόλη με χαμηλότατη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο;  

Θα αποκτήσει βιώσιμες και οικολογικές δημόσιες συγκοινωνίες ή θα συνεχίσει να είναι  μια «πόλη του αυτοκινήτου» και  της κυκλοφοριακής συμφόρησης;

Θα συγκροτήσει μια σταθερή εγρήγορση για εκσυγχρονισμό των υποδομών και μεγάλες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης ειδικά σε παραμελημένες περιοχές ή θα υποβαθμιστεί παραμένοντας με τις συνθήκες που αντιστοιχούσαν σε παρελθούσες εποχές;

Θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση του πολίτη ή θα υποβαθμίσει τις δημόσιες υποστηρικτικές υπηρεσίες ;

Θα δημιουργήσει δομές συμμετοχής και ενεργοποίησης των πολιτών ή θα εγκλωβίζεται σε διοικητικά μοντέλα ασυντόνιστα μεταξύ τους και γραφειοκρατικά που δεν επικεντρώνουν στη σχέση τους με τον πολίτη;

Πολλά εξαρτώνται από τη δράση σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο

Οι αντιτιθέμενοι προσανατολισμοί συνιστούν διαφορετικά ενδεχόμενα του μέλλοντος μας και υποδεικνύουν την ανάγκη να τεθεί ως στόχος όχι μόνο ο αποκλεισμός της παλινόρθωσης του παλιού και η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς εθνικιστικής έξαρσης, αλλά ταυτόχρονα και η προώθηση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών και δράσεων που θα επιφέρουν μια απάντηση ευρωπαϊκού και προοδευτικού προσανατολισμού  στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη.

Η τύχη της πόλης εξαρτάται και από τις γενικότερες πολιτικές αλλά και από τις τάσεις που διαμορφώνονται σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο. Το μέλλον μας εξαρτάται και από τη δική μας δράση.

Σκέψου παγκόσμια , δράσε τοπικά.

Αναγκαίο ένα φόρουμ διαλόγου και πρωτοβουλιών για την προοδευτική Θεσσαλονίκη της νέας εποχής

Η πόλη χρειάζεται ένα φόρουμ διαλόγου και πρωτοβουλιών πολιτών και συλλογικοτήτων που  εμπνέονται από το όραμα της σύγχρονης, αναπτυσσόμενης, ανοικτής, δημιουργικής, δημοκρατικής και κοινωνικά προοδευτικής πόλης, πρωταγωνίστριας των δικαιωμάτων και της κοινής ευρωπαϊκής πορείας των Βαλκανίων.

Η δημιουργία του φόρουμ θα συμβάλλει στην ανάδειξη θεμάτων, στην κατάθεση απόψεων και προγραμματικών θέσεων, στην ανάπτυξη διαλόγου, στη δημιουργία  συνθέσεων και συγκλίσεων και  στην ανάληψη κοινών δράσεων.

Στο φόρουμ μπορούν να συμμετάσχουν, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, οι δημιουργικές δυνάμεις της πόλης από όλους τους κοινωνικούς χώρους.  Δυνάμεις της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, της υγιούς και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας , της εργασίας, των κινήσεων και ομάδων πολιτών με ειδικά ενδιαφέροντα.

Η συσπείρωση αυτή δεν αφορά τη συνεργασία πολιτικών κομμάτων, που είναι βεβαίως πυλώνες του δημοκρατικού συστήματος ωστόσο δεν πρέπει να ποδηγετούν – χειραγωγούν τις διεργασίες στις οργανώσεις και κινήσεις πολιτών. Ως φόρουμ ενεργών πολιτών και συλλογικοτήτων με προοδευτικό προσανατολισμό, σέβεται τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και τοποθετήσεις και προωθεί τη σύνθεση στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών.

Το φόρουμ διαλόγου συνδέεται αλλά δεν ταυτίζεται με τις διεργασίες στην Αυτοδιοίκηση

Το φόρουμ συνδέεται με το ρόλο της αυτοδιοίκησης καθώς για να υπάρχουν τοπικές – περιφερειακές πολιτικές που θα προωθούν το όραμα της προοδευτικής Θεσσαλονίκης της νέας εποχής απαιτείται στις αυτοδιοικητικές διοικήσεις να βρίσκονται δυνάμεις που διάκεινται θετικά σε αυτό το όραμα. Εξάλλου τα βήματα που έγιναν στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 8 χρόνια  προϋπόθεταν την αλλαγή στην διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως είναι ιδιαίτερη η σημασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το φόρουμ όμως δεν αποτελεί αυτοδιοικητική πρωτοβουλία και δεν υποκαθιστά τις διεργασίες στην Αυτοδιοίκηση, ούτε έχει σκοπό να αναδείξει υποψηφίους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.   Έρχεται να συνενώσει δυνάμεις από όλους τους χώρους και να δραστηριοποιηθεί με ατζέντα ευρύτερη των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης.

Βεβαίως ως χώρος διαλόγου δυνάμεων με προοδευτικές θέσεις είναι δυνατόν, υπό προϋποθέσεις, να έχει θετική επενέργεια στη σύγκλιση αυτοδιοικητικών δυνάμεων.

Συγκλίσεις που είναι απαραίτητες όχι μόνο στον πρώτο και το δεύτερο γύρο των εκλογών αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών  καθώς πλέον με την καθιέρωση της απλής αναλογικής θα απαιτείται η συνεργασία παρατάξεων στην άσκηση της διοίκησης.

Φόρουμ Διαλόγου και Πρωτοβουλιών για τη Θεσσαλονίκη της νέας εποχής

  • Να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις του παρόντος.
  • Να εργασθούμε για  τις ελπίδες του μέλλοντος.
  • Να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη μια ανοικτή, δημιουργική, έξυπνη και βιώσιμη πόλη με ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, σημαντικό κέντρο των Βαλκανίων

Άρθρα στην κατηγορία Τοπικά