Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 8 χρόνια έκανε σημαντικά βήματα για την υπέρβαση του συντηρητισμού. Οι μεγάλες όμως διακυβεύσεις βρίσκονται μπροστά της:

• Θα γίνει κέντρο της φιλίας των λαών και εμβρυουλκός της κοινής ευρωπαϊκής πορείας των Βαλκανίων ή θα λειτουργήσει ως προνομιακός χώρος των μισαλλόδοξων, των ρατσιστών και των εθνικιστών;

• Θα συγχρονιστεί με τους οικονομικούς μετασχηματισμούς και τη διεθνοποίηση ή θα μεταπέσει σε καθεστώς παραγωγικής υστέρησης;

• Θα μετατραπεί σε παράδειγμα περιβαλλοντικής αειφορίας ή θα διατηρήσει την υψηλή ρύπανση, την έλλειψη πρασίνου, το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης;

• Θα αναβαθμίσει τις υποδομές και την ποιότητα ζωής ή θα υποβαθμίσει τις δημόσιες υποστηρικτικές προς τον πολίτη υπηρεσίες;

Τα διαφορετικά ενδεχόμενα του μέλλοντος της Θεσσαλονίκης υποδεικνύουν την ανάγκη το εγχείρημα του συγχρονισμού της με τη νέα εποχή να μην περιοριστεί στην αποτροπή της παλινόρθωσης του παλαιού και στην αντιμετώπιση της ακροδεξιάς εθνικιστικής έξαρσης, αλλά να επεκταθεί στην προώθηση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που θα επιφέρει μια απάντηση ευρωπαϊκού και προοδευτικού προσανατολισμού στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η τύχη της Θεσσαλονίκης εξαρτάται και από τις κεντρικές πολιτικές αλλά και από τις τάσεις που διαμορφώνονται σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο. Το μέλλον μας εξαρτάται και από τη δική μας δράση.

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα Φόρουμ Διαλόγου και Πρωτοβουλιών πολιτών και συλλογικοτήτων που εμπνέονται από το όραμα της σύγχρονης, αναπτυσσόμενης, ανοικτής, δημιουργικής, δημοκρατικής και κοινωνικά προοδευτικής πόλης.

Η δημιουργία του Φόρουμ θα συμβάλλει στην ανάδειξη θεμάτων, την κατάθεση απόψεων και προγραμματικών θέσεων, την ανάπτυξη διαλόγου, τη δημιουργία συνθέσεων και συγκλίσεων και την ανάληψη κοινών δράσεων.

Στο Φόρουμ μπορούν να συμμετάσχουν, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, οι δημιουργικές δυνάμεις της πόλης από όλους τους κοινωνικούς χώρους κάνοντας πράξη τη σύνθεση στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών.

Το Φόρουμ δεν θα αποτελεί αυτοδιοικητική πρωτοβουλία και θα συγκροτηθεί για να δραστηριοποιηθεί σε μια ευρεία ατζέντα θεμάτων που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης. Θα συνδέεται ωστόσο με τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης καθώς για να υπάρχουν τοπικές – περιφερειακές πολιτικές που θα προωθούν το όραμα της προοδευτικής Θεσσαλονίκης, απαιτείται στις αυτοδιοικητικές διοικήσεις να βρίσκονται δυνάμεις που διάκεινται θετικά σε αυτό. Έτσι το Φόρουμ ως χώρος διαλόγου είναι δυνατόν, υπό προϋποθέσεις, να έχει θετική επενέργεια και στη σύγκλιση αυτοδιοικητικών δυνάμεων.

Μέσα από ένα Φόρουμ διαλόγου και πρωτοβουλιών μπορούμε να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις του παρόντος και να εργασθούμε για τις ελπίδες του μέλλοντος.

  • Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία" την Κυριακή 23/9/2018

Άρθρα στην κατηγορία Τοπικά